Triển lãm Khách tham quan

Coatings Expo Vietnam 2016 attracted more than 1,500 trade visitors not only domestically, but also from 12 countries all over the world. 

Due to  visitor promotion campaigns, we do hope Coatings Expo Vietnam 2017 will be interesting and attract over 2,300 quality trade visitors. 

Post show report of Coatings Expo Vietnam 2016 is updating.

COATINGS Expo Vietnam 2017

Thời gian triển lãm: 13 – 15/6/2017

Địa điểm triển lãm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xem thêm thông tin

Đơn vị tổ chức:

Đơn vị bảo trợ:

Return to top